Klimaatlijn x Vrijdaggroep

We weten het allemaal: we zitten momenteel midden in een klimaatcrisis. We weten allemaal dat regeringen al heel lang op de hoogte zijn van klimaatverandering en de gevolgen van het niet verminderen van onze broeikasgasemissies. En dat weten ze in elk geval al sinds 1990! We weten ook dat de politieke akkoorden niet hebben geleid tot de emissiereducties die nodig zijn om opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden en de mensenrechten te eerbiedigen. 

Maar er zijn dingen die we misschien ook niet weten. Sinds 1990 is er veel gebeurd. We hebben in sommige regio’s klimaatwetten aangenomen, we hebben de Nationale Klimaatcommissie opgericht, we hebben ons eerste Nationale Energie- en Klimaatplan ingediend en we staan op het punt om het eerste Belgische Excellentiecentrum voor Klimaat op te richten.

Veel van die initiatieven zijn onderbelicht bij het formuleren van klimaatambities. We bekijken ze dan ook als een goed begin dat een basis legt waar verder klimaatbeleid op kan versnellen.

 

Met deze tijdslijn wil De Vrijdaggroep

  1. Belgische burgers, of ze nu journalist, beleidsmaker, klimaatactivist of gewoon geïnteresseerd in de toekomst van onze planeet zijn, helpen om de geschiedenis van klimaatakkoorden op internationaal, Europees, Belgisch en regionaal niveau te begrijpen
  2. belichten hoe wetenschappelijke rapporten de basis vormden voor politieke akkoorden tot nu toe, en
  3. onze politieke beloften af te stemmen op onze werkelijke ‘niet-ETS’ emissiegegevens op Belgisch niveau.

 

De verschillende informatiebronnen die nodig zijn om dit internationaal verhaal te begrijpen, zijn gewoonlijk niet op één plaats beschikbaar, of zijn niet erg overzichtelijk. En wij vinden dat dat wel zou moeten. 

Zie hier het ontstaan van de Klimaatlijn: door een beter begrip van de historische en internationale context, zijn we ervan overtuigd dat Belgische burgers, of ze nu actief zijn in de publieke of private sfeer, toekomstige klimaatakkoorden mee vorm kunnen geven en kunnen pleiten voor betere klimaatactie om onze doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken.

Onze Klimaatlijn bevat ook een aantal aanbevelingen voor een beter klimaatbeheer in België. Stof tot nadenken voor onze politieke leiders.

“Wat de toekomst betreft, gaat het er niet om die te voorspellen, maar om die mogelijk te maken.”

  • Antoine de Saint Exupéry (Citadelle, 1948), “IPCC Report 1,5°C Global Warming”

 

 

Wil U meer weten over de Vrijdaggroep? Ga naar www.vrijdaggroep.be